• LCS 2015
    • VETV1
Tham gia các hoạt động online dành cho game thủ tại https://www.facebook.com/GIGABYTE.VN
read more