• LPL 2015
    • VETV3
Tham gia các hoạt động online dành cho game thủ tại https://www.facebook.com/GIGABYTE.VN
read more