Chính sách Cookies

Khi bạn truy cập vào các trang web hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin cá nhân từ bạn bằng cách sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự.

Cookie là một tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn để chúng tôi có thể nhận ra và ghi nhớ bạn.

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và ứng dụng của chúng tôi, bao gồm:

  • Giữ cho bạn đăng nhập
  • Hiểu cách bạn hoạt động và sử dụng trên trang web của chúng tôi
  • Hiển thị cho bạn các nội dung liên quan đến bạn
  • Hiển thị cho bạn các thông tin phù hợp với bạn từ Vevt
  • Hợp tác với các đối tác để cung cấp quảng cáo phù hợp cho bạn.

Những thông tin mà chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Địa chỉ IP, trình duyệt, thiết bị sử dụng, thời lượng truy cập
  • Thông tin về thời lượng đọc nội dung
  • Các tương tác trên bài viết như bình luận, biểu tượng cảm xúc, đề xuất cải tiến nội dung…
  • Thông tin chia sẻ bài viết
  • Từ khóa tìm kiếm.

Cookie mặc định sẽ được lưu trữ trong phiên truy cập. Bạn có quyền quản lý cookie để chặn, xóa hoặc vô hiệu hóa các công nghệ này trong trình duyệt hoặc trong phần cài đặt thiết bị của bạn.