Điều khoản sử dụng

Khi truy cập vào website vevt.vn, người dùng đồng ý với các điều khoản sau:

1. Chính sách quyền riêng tư

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân được cung cấp trên Vevt. Dữ liệu cá nhân là thông tin ở dạng ký hiệu, chữ viết, số, hình ảnh, âm thanh hoặc tương tự trên phương tiện điện tử được liên kết với một người cụ thể hoặc được sử dụng để nhận dạng một người cụ thể.

1.1. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu cá nhân được thu thập từ thông tin mà bạn đã tiết lộ công khai hoặc chủ động cung cấp cho chúng tôi.

Việc thu thập dữ liệu đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành.

1.2. Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu được thu thập nhằm mục đích tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, phân phối quảng cáo hiển thị và gửi thông báo qua email về các sự kiện Vevt.

1.3. Bảo mật dữ liệu

Tất cả thông tin cá nhân được thu thập sẽ được bảo mật thông qua các biện pháp cần thiết và sẽ không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi pháp luật yêu cầu.

1.4. Cập nhật/Chỉnh sửa và Xóa dữ liệu

Bạn có quyền cập nhật/chỉnh sửa và xóa dữ liệu cá nhân của mình; gửi yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: vevtvn@gmail.com.

2. Bản quyền và Thương hiệu

Tất cả nội dung, hình ảnh hiển thị trên trang web và ứng dụng Vevt đều là tài sản của Vevt.

Mọi hành động sao chép, phân phối, xuất bản… bất kỳ nội dung nào, hình ảnh nào thuộc về Vevt với mục tiêu thương mại dưới mọi hình thức mà không có ý nghĩa bằng văn bản từ Vevt là vi phạm quyền sở hữu của Vevt. Vevt có quyền yêu cầu người sử dụng liên tục sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

3. Miễn trừ trách nhiệm

Các trang web, ứng dụng của Vevt có thể liên kết tới nhiều trang web khác. Chúng tôi không cam chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cũng như mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng các liên kết này.

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo của bên thứ ba trên Vevt. Mỗi nhà quảng cáo sẽ chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi nào hoặc thiếu sót nào.

4. Nội dung do người dùng cung cấp

Khi bạn gửi bài viết, bình luận hoặc bất kỳ nội dung nào cho chúng tôi, điều đó có nghĩa là bạn đã cho phép chúng tôi sử dụng chúng miễn phí, vô điều kiện, và có thể chuyển nhượng hoàn toàn, Viễn Viễn trên toàn thế giới để sử dụng, xuất bản và/hoặc truyền tải; đồng thời cho phép bạn sử dụng, xuất bản và/hoặc truyền tải nội dung thứ ba ở bất kỳ định dạng nào và bất kỳ nền tảng nào, đã biết hoặc sẽ được phát hiện trong tương lai.

Chúng tôi hoặc các bên thứ ba được ủy quyền có thể sửa đổi hoặc từ chối xuất bản nội dung của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi hoặc của họ. Chúng tôi có thể xóa nội dung của bạn vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải pháp đối với bất kỳ nội dung nào người dùng gửi và chúng tôi hoặc bên thứ ba được cấp quyền xuất bản.

5. Áp dụng cho mọi ứng dụng

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả các ứng dụng của Vevt.

6. Thay đổi và điều chỉnh các tài khoản sử dụng

Vevt có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc loại bỏ một phần quy định này, cũng như có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hoặc toàn bộ các trang web Vevt mà không có nghĩa vụ phải thông báo trước cho người sử dụng. Vui lòng kiểm tra thường xuyên vì mọi chỉnh sửa sẽ có hiệu lực sau khi tải xuống trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Việc tiếp tục truy cập vào các trang web Vevt cho thấy bạn tiếp tục chấp nhận các điều khoản này.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email địa chỉ: vevtvn@gmail.com.