Chính sách bảo mật

Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web vevt.vn (gọi tắt là Trang web). Chính sách bảo mật này được công bố để giải thích cách chúng tôi (gọi tắt là Chúng tôi) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Trang web. Khi sử dụng

Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu rõ hơn về cam kết của chúng tôi trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người dùng.

1. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web này. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp trong quá trình sử dụng Trang web và ngăn chặn truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo có thể ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp xảy ra truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và thiết bị của bạn, bao gồm địa chỉ IP, thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc gửi đến trang web, cũng như thông tin mà chúng tôi thu được khi bạn trả lời email của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi một cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan và hỗ trợ dịch vụ nếu cần thiết, cũng như thông báo về các thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi. Để làm rõ, chúng tôi sẽ không thu thập thông tin về thẻ tín dụng, số CMND, số hộ chiếu hoặc bất kỳ thông tin khác mà bạn không cung cấp cho chúng tôi.

3. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn cho các bên liên quan trong quá trình chúng tôi phát triển, nâng cấp, cải tiến và bổ sung tính năng của trang web, nhằm đảm bảo bạn có thể sử dụng trang web một cách hiệu quả và tương tác với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng các bên liên quan được cung cấp thông tin cá nhân của bạn sẽ tuân thủ và hiểu rõ Chính sách bảo mật này. Ngoài ra, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan chính phủ có thẩm quyền để đảm bảo an ninh và cho các mục đích khác theo yêu cầu hoặc theo luật.

4. Chúng tôi sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của người dùng để cải thiện trải nghiệm sử dụng trang web. Cookies sẽ lưu giữ trạng thái của bạn khi truy cập trang web lần cuối, nhằm tái tạo lại trạng thái đó khi bạn truy cập lần sau. Tuy nhiên, bạn có thể tắt hoặc điều chỉnh cài đặt cookies trên trình duyệt để nhận được cảnh báo trước khi cookies được sử dụng.

5. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn lựa chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang web mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Nếu bạn chia sẻ, thông tin mà bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này – vui lòng đọc các chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm chi tiết.

6. Chính sách quyền riêng tư không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ Website này. Để biết thông tin về cách xử lý thông tin cá nhân trên những trang web được mở ra từ liên kết với Website này, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web đó.

7. Chúng tôi không muốn gửi cho bạn email không mong muốn, do đó bạn có thể chọn không nhận bằng cách nhấp vào nút hủy đăng ký trong bất kỳ email nào mà bạn nhận được từ chúng tôi.

8. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Bản Chính sách bảo mật được cập nhật sẽ được công bố trên Website của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để bạn có thể nhận biết phiên bản mới nhất.