VETV đã được chuyển tới Garena LIVE

VETV đã kết hợp cùng Garena LIVE, nền tảng stream game trực tuyến của Garena. Từ bây giờ, bạn có thể đến thẳng kênh chính thức của VETV trong Garena LIVE.